Skip to Content

Årsmøte

Årsmøte for Hol idrettslag ble avholdt 13.mars kl. 19.00 på Hol stadion. 

Sakspapirer, protokoll med regnskap og vedtatt budsjett ligger vedlagt.

Det ny valgte styret: 

Leder Runar Tufto for 2 år
Nestleder Jos De Horde for1 år
Medlem Knut Erik Grøslandsbråten for 2 år
Varamedlem Svein Nedremyr  for 1 år
Fotball Bjørnar Jordheim  for 2 år
Ski Runar Tufto for 1 år
Skøyter Maren Haugli Tufto for 2 år
Svømming Hanne Klevan Baae for 1 år
Orientering Anita Bihaug for 1 år
Allidrett Maren Haugli Tufto for 1 år
Friidrett Bjørnar Jordheim for 1 år
Hol gym Guttorm Edmann Jørgensen for 2 år
Sykkel Runar Tufto

Valgkomite: Leder Gerda Sleeking. Medlem Niklas Sveingard

Kontrollkomitee: Leder Kåre Trillus. Medlem Oddvar Wallaker

Skøytebane med lys Revisorrapport Regnskap
Fotballbane Revisorrapport Regnskap
Aktivitetspark Revisorrapport Regnskap

Nyhetsarkiv