Skip to Content

Foto

Biletene syner litt av prosessen med Hol Gym. Arbeidet med å rive det gamle trimrommet, utvide og bygget nytt starta februar 2019. I september same år klypte ordføraren snora til Hol Gym. Omlag 450 dugnadstimar vart lagt ned i arbeidet med gymen.

Foto: Anders Medhus