Skip to Content

Ekstraordinært

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene 
 
Sak 2 Valg av møteleder 
 
Sak 3 Valg av protokollfører 
 
Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 
Sak 5 Godkjenne forretningsorden 
 
Sak 6 Godkjenning av innkalling 
 
Sak 7 Godkjenning av sakliste 
 

Sak 8 Utmelding av Norges bryteforbund 
 
Sak 9 Innmelding Norges sykkelforbund 
 
Sak 10 Oppheving av årsmøtevedtak frå 2005 sperring av konto i Skue Sparebank 
 
Sak 11 Endre vedtekter som samsvarer med Norges Idrettsforbund sin lov norm fra 2022. 
 
Sak 12 Signaturrett for Hol idrettslag 
 
 
Runar Tufto  
Leder Hol idrettslag 

 

Sakspapirer til styremøte trykk her!